“De molen is door de vang”
(de zaken zijn spaak gelopen)

Bij stress- en burnoutklachten begeleid ik mensen bij het verlagen van stress enerzijds en bij het aanpakken van de onderliggende oorzaken anderzijds. Bij constatering van stress of burnoutklachten, werken we eerst aan herstel van lichamelijke (en/of psychische) klachten. Samen werken we aan de opbouw van nieuwe energie en de ontwikkeling van een nieuwe aanpak in stresssituaties, zowel in werk- als in privéleven. Met als doel, meer balans, vitaliteit en ruimte voor nieuwe perspectieven.

Spanning en stress horen bij het leven. Het stelt je in staat om adequaat en alert te reageren in bepaalde situaties. Stress is dan effectief. Als bij stress de oorzaak wordt weggenomen, herstel je snel en kom je weer in balans. Als stress echter een lange tijd voortduurt en er geen of te weinig rustmomenten zijn, kan het overbelasting en uitputting veroorzaken. Mogelijke signalen zijn: emotioneel en lichamelijk uitgeput voelen, moeite met inslapen, vaak wakker liggen, “leeg”, ellendig gefrustreerd en depressief voelen, snel en vaak geïrriteerd zijn, concentratieproblemen, etc.

De term burnout komt uit Amerika en betekent “opgebrand”. Daar wordt deze term gebruikt bij volledige uitputting na langdurige stress zowel voor situaties die met werk als met privé te maken hebben. In Nederland wordt de term burnout over het algemeen gekoppeld aan de werksituatie. In Nederland zien wij echter steeds meer dat mensen ook privé burnout kunnen raken. Burnout zijn is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een lange periode (soms jaren) van overbelasting. Het is dus geen ziekte en het ontstaat bij gezonde mensen die meestal goed gefunctioneerd hebben.

Ik kan je op een professionele wijze helpen. Een individueel traject start met een intakegesprek. Aan de hand hiervan maak ik een persoonlijk begeleidingsplan. Ik maak gebruik van de methodiek van Flow Wolf, een succesvolle aanpak, die ruim tien jaar geleden is ontwikkeld. Deze methodiek is pragmatisch van aard en biedt naast nieuwe inzichten, met name handvatten voor zowel het terugdringen als het voorkomen van stress- en burnoutklachten. Je krijgt opdrachten en oefeningen aangereikt die gericht zijn op het herstellen van je dagritme, het vinden van je eigen drijfveren en het bewust worden van het effect van je kwaliteiten. We besteden aandacht aan draagkracht en draaglast,  spanning en ontspanning, moeten en willen. Ook kunnen we aandacht besteden aan bijvoorbeeld assertiviteit, communicatie en conflicthantering. Weer gezond actief en vitaal zijn in werk en dagelijks leven is het resultaat. In het beginstadium van het traject, wanneer we werken aan de opbouw van nieuwe energie, kan desgewenst gebruik worden gemaakt van wandelsessies.

De begeleidingsgesprekken vinden meestal 1x per 14 dagen plaats. Later in het traject zal er tussen de gesprekken meer tijd zitten. Begeleiding bij stress en burnout duurt doorgaans minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. Er vinden maximaal 15 gesprekken plaats.

Advertenties

“Dat hangt als een molensteen om zijn nek”
(Dat is een zware last)

Bij outplacement help ik je na ontslag of wanneer je met ontslag wordt bedreigd met het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van je eigen bedrijf. De aanleiding voor een outplacementtraject is vaak niet altijd even plezierig en kan gepaard gaan met veel emoties. In een outplacementtraject staan we samen stil bij je (aanstaande) ontslag, maken we de professionele balans op, op basis van vragen zoals: ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’ Aansluitend verkennen we de arbeidsmarkt en gaan we aan de slag met het aanleren van specifieke technieken om te solliciteren. Hierbij kun je denken aan het maken van een pakkende sollicitatiebrief en een representatief CV en het oefenen van sollicitatiegesprekken.

Gezien de huidige arbeidsmarkt moet je echter meer doen om op te vallen. Netwerken, netwerkgesprekken, solliciteren via LinkedIn en Personal branding blijken steeds vaker meer effectief te zijn om een baan te vinden. Ik bied het je allemaal aan. In de zoektocht naar werk help ik je bij het zoeken naar een nieuwe baan, maar rijk ik je de banen niet aan. Dat betekent dat het van belang is dat je zélf uitvoerig (mee)zoekt en zélf solliciteert. Natuurlijk doe ik wel een beroep op mijn eigen netwerk.

Outplacement wordt vaak aangeboden door de werkgever in geval van een reorganisatie, wanneer er een onoplosbaar arbeidsconflict is of wanneer iemand vastloopt in zijn of haar functie. Ingeval van onvrijwillig vertrek wordt vaak de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen een geldbedrag of outplacement. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld, omdat ze denken wel weer snel een baan te vinden. Afhankelijk van de arbeidsmartk en je arbeidsverleden kun je vaak de begeleiding in een outplacementtraject goed gebruiken. Wees realistisch!

Ik kan je op een professionele wijze hierbij helpen. Een individueel traject start met een intakegesprek. In dit gesprek worden de huidige situatie en de wenselijke acties besproken. Behalve de gesprekken en huiswerkopdrachten maken een persoonlijkheidsvragenlijst en een competentie en interessetest onderdeel van dit traject. Ik beschik over goede tests (die je vanachter je PC thuis kunt maken). Ik help je inzicht te krijgen in wat je wilt en kunt. Ik help je een persoonsprofiel en een actieplan te maken, zodat je in staat bent om concrete stappen te zetten.

De looptijd van een outplacementtraject is per persoon verschillend en hangt van veel zaken af. Zo kan er een kort programma worden aangeboden of een uitvoerig traject met verschillende fasen en intensieve begeleiding uitgezet worden. Een outplacementtraject duurt doorgaans minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. In principe vinden bij aanvang van het traject de gesprekken 1 x per 14 dagen plaats. Later in het traject zal er tussen de gesprekken meer tijd zitten.

Bij studiekeuzeadvies en -coaching help ik je om de bij jou passende studie of opleiding (-richting) helder te krijgen. Ik ondersteun je door samen te onderzoeken bij welke studie of opleiding jouw interesses en kwaliteiten goed passen.

Wil je geen tijd verliezen met een verkeerde studiekeuze of twijfel je over een studie in het MBO, HBO of WO? Wil je veranderen van studierichting of heb je juist het gevoel niet te kunnen kiezen omdat je alles leuk vindt.

Voel je niet de uitzondering want weet dat 30 tot 40% van studenten spijt heeft van de door hun gemaakte studiekeuze. En dat 35% van studenten in het eerste jaar met hun studie stopt. In de afgelopen jaren zijn er heel veel studies bijgekomen waardoor er nu duizenden verschillende opleidingen zijn om uit te kiezen.

Het vinden van een goed passende studie betekent dat je tijd moet investeren. Stil staan bij wie je bent, uitzoeken waar je goed in bent en onderzoeken waar je interesses liggen. Je ouders en vriend(inn)en spelen een belangrijke rol in jouw keuzeproces. Zij zien jou en je kwaliteiten vaak op een andere manier dan jij jezelf ziet en dat kan helpen om je “horizon te verbreden”. Verder zul je tijd moeten investeren in het oriënteren en verkennen van de meest reële opleidingsmogelijkheden. Ten slotte maak jij zelf de keuze(s) die het dichtst bij je interesses, competenties, ideeën, etc. liggen.

Ik kan je hierbij op een professionele wijze helpen. Een individueel traject start met een intakegesprek. In dit gesprek worden de huidige situatie en de wenselijke acties besproken. Er wordt door mij een inschatting van het aantal benodigde gesprekken gegeven. Behalve de gesprekken en huiswerkopdrachten kunnen een persoonlijkheidsvragenlijst en een competentie en interessetest onderdeel zijn van dit traject. Ik beschik over specifieke tests (die je vanachter je PC thuis kunt maken). 

Het studiekeuzeadvies- en coachingstraject bestaat uit gemiddeld 4 tot 6 gesprekken van 1½ uur. In principe vinden de gesprekken 1 x per 14 dagen plaats.

“Dat is koren op zijn molen”
(Hij zal dat meteen gebruiken als argument voor wat hij toch al wilde)

Bij loopbaanbegeleiding help ik je de bij jou passende en gewenste loopbaanrichting helder te krijgen. Ik ondersteun je door samen te onderzoeken bij welke loopbaankeuze jouw interesses, kwaliteiten en drijfveren het beste tot hun recht te komen. Loopbaanbegeleiding is het begeleiden van mensen met vragen over hun werk of hun carrière. Het kan gaan om stress op het werk of problemen met collega’s. Maar heel vaak gaat het erover dat je twijfelt over de baan die je nu hebt en dat je eigenlijk al weet dat je iets anders wilt maar niet weet wat.

Voel je niet de uitzondering want weet dat 50% van alle Nederlanders zijn/haar werk niet leuk vindt en dat 25% er zelfs ziek van wordt. Volgens Gerald Sturman, auteur van de bestseller “Gezocht: een baan die bij me past” passen mensen vaak niet in hun functie omdat ze bij toeval in een baan rollen, zonder te kijken welke omgeving het beste past bij hun persoonlijkheid en hun manier van werken en leren. Studenten komen van school met het idee dat ze hun droombaan zelf kunt maken. Maar bewust kiezen voor een baan wordt enorm overschat. Na hun opleiding kijken mensen eens rond en nemen de eerste de beste baan die ze tegenkomen. Er zijn er maar weinig die in een baan terechtkomen omdat ze zeker weten wat ze willen en wat voor omgeving het beste past bij hun persoonlijkheid en hun manier van werken en leren.

Het vinden van de best passende loopbaankeuze betekent dat je tijd moet investeren; stil staan bij wie je bent, uitzoeken waar je goed in bent en onderzoeken waar je interesses liggen en of jouw droombaan echt binnen bereik ligt. Verder zul je tijd moeten investeren in het orienteren en verkennen van de mogelijkheden en daarna in het ‘trechteren’ van de meest reeele opties. Ten slotte maak je zelf de keuze(s) die het dichtst liggen bij je interesses, competenties, ideeen, etc.

Ik kan je op een professionele wijze hierbij helpen. Een individueel traject start met een intakegesprek. In dit gesprek worden de huidige situatie en de wenselijke acties besproken. Er wordt door mij een inschatting van het aantal benodigde gesprekken gegeven. Behalve de gesprekken en huiswerkopdrachten kunnen een persoonlijkheidsvragenlijst en een competentie en interessetest onderdeel zijn van dit traject. Ik beschik over goede tests (die je vanachter je PC thuis kunt maken). Ik help je inzicht te krijgen in wat je kunt en wilt en welk soort werkzaamheden goed bij je passen. Ik help je een persoonsprofiel en een actieplan te maken, zodat je in staat bent om concrete stappen te zetten.

Het loopbaanbegeleidingstraject bestaat uit ongeveer 6 tot 8 gesprekken van 1½ uur. In principe vinden de gesprekken 1 x per 14 dagen plaats.